Hipi Zhdripi i Matematikës/1288

Nga Wikibooks
së argumentit , mund të zëvendësohet, me një shkallë të lartë të përpikërisë, vlera e shtesës së funksionit me diferencialin e tij dy:
.
Nga ky relacion del se vlera e përafërt e një funksioni në pikën mund të njehsohet me formulën:
. (66)


       S h e m b u l l i  47. -  Të njehsohet vlera e përafërt e rrënjës me anën e diferencialit.


       Z g j i d h j e : E aplikojmë formulën (66):
ku pasi të zëvendësojmë , , përftojmë:
.


       S h e m b u l l i  48. -  Me anën e diferencialit të njehsohet vlera e përafërt e .


       Z g j i d h j e : Ngase , sepse radiana, prandaj duke aplikuar formulën (66) marrim:
        Në tabelat logaritmike kemi .

3.10.2. Diferenciali i harkut

        Le të supozojmë se është pika e fiksuar e grafikut të funksionit , kurse pika korente e tij (fig. 7. 22.). Gjatësia e harkut është po kështu një funksion i argumentit . Shënojmë këtë funksion me . Kur argumenti merr shtesën , shtesa përkatëse e funksionit është , ku paraqet gjatësinë e harkut . Aplikojmë tani teoremën e Pitagorës në dhe pastaj kryejmë këto transformime:
dhe
.


< 1287
faqe
- 1288 -

1289 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1287
faqe
- 1288 -

1289 >