Hipi Zhdripi i Matematikës/1137

Nga Wikibooks
        Për mbledhjen e vektorëve vlejnë këto ligje:
        (a1) ;
        (a2) ;
        (a3) ;
        (a4) .
        Vërtetimi i këtyre ligjeve është fare i thjeshtë. Të vërtetojmë, për shembull, ligjin komutativ:
        Në fig. 5.2. nga del se:
,
ndërkaq, nga del se:
,
prandaj konkludojmë: .


2.2. ZBRITJA E VEKTORËVE
       P ë r k u f i z i m i  2.2.1. - Ndryshimi i vektorëve dhe është vektori i cili kur mblidhet me vektorin jep vektorin pra:
, nëse (...2)

Fig. 5.5.
        Ndryshimi i dy yektorëve , konstruktohet në këtë mënyrë:
        Së pari vektorët dhe sillën në pozitë me origjinë të përbashkët (fig. 5.5.). Pastaj konstruktohet vektori i kundërt i vektorit . Meqenëse:
prandaj vektori që paraqet vektorin e diagonales së paralelogramit të ndërtuar mbi vektorët dhe është i barabartë me ndryshimin e vektorëve dhe :
.
        Meqë , mund të konkludohet se njëra diagonale e paralelogramit të ndërtuar mbi vektoret dhe e paraget shumën e tjetra ndryshimin e atyre vektorëve.


< 1136
faqe
- 1137 -

1138 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1136
faqe
- 1137 -

1138 >