Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1189

Nga Wikibooks
planeve joparalele dhe , ku , respektivisht se prerja e dy planeve joparalele quhet drejtëz. Kështu, pra, sistemi i ekuacioneve
(...25)
paraqet ekuacionet e drejtëzës së përbashkët të planeve përkatëse. Mirëpo, meqenëse nëpër këtë drejtëz kalon tufa e planeve (23), themi se ekuacionet e dy planeve çfarëdo të kësaj tufe mund të trajtohen si ekuacionet e drejtëzës së dhënë, si ekuacionet e drejtëzës së përbashkët të dy planeve të dhëna.
        Pra, konkludojmë: Sistemi i ekuacioneve (25) (ku vektorët dhe nuk janë kolinearë) paraqet formën e përgjithshme të ekuacioneve të drejtëzës në trajtën vektoriale, ndërsa sistemi i ekuacioneve
(...25a)
ku paraqet formën e përgjithshme të ekuacioneve të drejtëzës në trajtën skalare.
        Të përmendim tani se në sistemin koordinativ kartezian pozita e cilësdo drejtëz përcaktohet me këto elemente:
        1 ° me vektorin e dhënë i cili është paralel me drejtëzën dhe me një pikë të dhënë nëpër të cilën kalon drejtëza dhe
        2 ° me dy pika të dhëna dhe nëpër të cilat kalon drejtëza .3.2. EKLACIONET E DREJTËZËS NËPËR NJË PIKË, PARALELE ME NJË VEKTOR TË DHËNË

        Le të jetë drejtëz e cila përmban pikën e dhëna, dhe është paralele me vektorin e dhënë . Shënojmë me vektorin e

Fig. 6.12.
pozitës së pikës korente të drejtëzës (fig. 6.12.).Nga këto të dhëna del se
,
prandaj shkruajmë relacionin
ose
(...26)
i cili paraqet trajtën vektoriale të ekuacionit të drejtëzës nëpër një pikë, paralele me një vektor të dhënë. Vektori i dhënë quhet drejtuesi i drejtëzës


< 1188
faqe
- 1189 -

1190 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1188
faqe
- 1189 -

1190 >