Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1154

Nga Wikibooks
        Prodhimi vektorial i vektorëve , shënohet ose . Pra, nga ky përkufizim del se karakterizohet me këto tri elemente:
        1°. ;
        2°. ; dhe
        3°. - reper i djathtë.
        Me këtë përkufizim, pra, njëherësh shpjegohet domethënia gjeometrike e prodhimit vektorial të dy vektorëve. Ndërkaq, domethënia mekanike e prodhimit vektorial shpjegohet në këtë mënyrë:
        Le të marrim se pika është një pikë e fiksuar (pol) e trupit të ngurtë , në pikën të të cilit vepron forca (fig. 5.18).

Fig. 5.17.

Fig. 5.18.
        Momenti i forcës ndaj polit , i cili shënohet me , është i barabartë me prodhimin vektorial të vektorëve dhe , pra:
. (...23a)
        Nga kjo del se intensiteti i momentit të forcës është:
,
ku paraget distancën e polit prej bartëses së forcës .
        Nga përkufizimi 4.2.l. dalin këto veti të prodhimit vektorial:
        1°. Kur , atëherë . Pra, kushti që dy vektorë të jenë normal është që moduli i prodhimit vektorial të jetë i barabartë me prodhimin e module të tyre.
        2°. Kur , ku dhe , atëherë vektorët , janë kolinearë .


< 1153
faqe
- 1154 -

1155 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1153
faqe
- 1154 -

1155 >