Hipi Zhdripi i Matematikës/1188

Nga Wikibooks
ku është një skalar që ndryshohet në intervalin . Ky relacion paraqet ekuacionin e tufës së planeve. Varësisht prej vlerave që i japim skalarit në ekuacionin (23), marrim ekuacionet e planeve përkatëse të tufës së planeve.
        Ekuacioni (23) i tufës së planeve shpesh shprehet në këtë trajtë
. (...23a)
        Trajta skalare e ekuacionit të tufës së planeve është
, (...24)
ose
. (...24a)
       S h e m b u l l i  12. -  Të gjendet ekuacioni i planit i cili kalon nëpër prerjen e planeve
dhe është normal në planin .
       Z g j i d h j e : Nga tufa e planeve (23a) duhet ta zgjedhim atë plan vektori normal i të cilit është normal në vektorin normal të planit , pra . Nga kjo konditë del relacioni i barazisë
.
Meqenëse: , ndërsa , prandaj kemi
prej nga del .
        Pra, ekuacioni i planit të kërkuar është
.

3. DREJTËZA

3.1. DREJTËZA SI PRERJE E DY PLANEVE

        Në p. 1.1. konstatuam se lakorja në hapësirë paraget pikat e përbashkëta të dy sipërfaqeve dhe . Në bazë të kësaj thuhet se drejtëza në hapësirë paraqet pikat e përbashkëta të dy


< 1187
faqe
- 1188 -

1189 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1187
faqe
- 1188 -

1189 >