Hipi Zhdripi i Matematikës/1061

Nga Wikibooks
ku p1, p2, ... , pi , janë shifrat dhjetore, kurse i është gjatësia e periodës së asaj thyese. Thyesa periodike e thjeshtë transformohet në thyesë të zakonshme në këtë mënyrë:
        (a) d 0,(p1 p2 ... pi)
        (b) 10i d p1 p2 ... pi, (p1 p2 ... pi)
        (a)-(b) (10i - 1) d p1 p2...pi d
ose 0, (p1p2 ... pi)

       P.sh.: ... .
       Në përgjithësi thyesa periodike e përzier shënohet kështu:
d0, q1q2 ... qj (p1p2 ... pi),
ku i është gjatësia e periodës, kurse j gjatësia e paraperiodës (antiperiodës) së asaj thyese. Thyesa periodike e përzier transformohet në thyesë të zakonshme në këtë mënyrë:
       (a) d0, q1q2 ... qj (p1p2 ... pi)
       (b) l0j dq1q2 ... qj, (p1p2 ... pi)
       (c) 10i+j+dq1q2 ... qjp1p2 ... pi, (p1p2 ... pi)
       (c)-(b) 10j(10i-1) dq1q2 ... qjp1p2 ... pi-q1q2 ... qj
       Prej barazisë së fundit del se:


ose       P.sh.: .


4. NUMRAT REALË
       Një sërë problemesh teorike dhe praktike nuk kanë zgjidhje as në bashkësinë e numrave racionalë . Vërtet, këtu në radhë të parë ballafaqohemi me problemin e zgjidhshmërisë së ekuacioneve jo lineare, me logaritmimin e numrave pozitivë racionalë, me shprehjen e vlerave të funksioneve trigono-


< 1060
faqe
- 1061 -

1062 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1060
faqe
- 1061 -

1062 >