Hipi Zhdripi i Matematikës/1240

Nga Wikibooks
1.5. MADHËSITË PAMBARIMISHT TË MËDHA DHE PAMBARIMISHT TË VOGLA

       P ë r k u f i z i m i  1.5.1. - Numri quhet limiti i madhësisë variabile , nëse vlerat e variablit formojnë vargun konvergjent .[1]
        Ky fakt simbolikisht shënohet
dhe lexohet: limit barazi me , ose -si tendon në .
        Meqenëse madhësia konstante mund të konsiderohet si madhësi variabile , ku , konkludojmë se .


       P ë r k u f i z i m i  1.5.2. - Madhësia variabile , vlerat e së cilës formojnë një varg pambarimisht të madh , quhet madhësi pambarimisht e madhe dhe shënohet
.
[2]


       P ë r k u f i z i m i  1.5.3. - Madhësia variabile , vlerat e së cilës formojnë një varg pambarimisht të vogël , quhet madhësi pambarimisht e vogël ose madhësi infinitezimale dhe shënohet
.
[3]
        Le të marrim dy madhësi dhe . Kur:
        1° (15)
themi se madhësitë , janë të rendit të njëjtë. Kur , ato madhësi janë ekuivalente dhe shënohen ;
        2° , (15a)
themi se madhësia është e rendit më të lartë se madhësia , më saktësisht se: infinitezimalja është e rendit ndaj infinitezimales , nëse
(15b)
        3° , (15c)
themi se madhësia është e rendit më të ulët se madhësia , respektivisht infinitezimalja është e rendit ndaj infinitezimales , nëse plotësohet kondita (15b) dhe
        4° Kur nuk ekziston as , as , themi se madhësitë , janë të pakrahasueshme.


< 1239
faqe
- 1240 -

1241 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1239
faqe
- 1240 -

1241 >