Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1180

Nga Wikibooks
       S h e m b u l l i  4. -  janë vektorët e pozitës së kulmeve . Të caktohet vektori i pozitës së qendres së rëndimit të atij trekëndëshi.

Fig. 6.7.
       Z g j i d h j e : Qendra e rëndimit të trekëndëshit ndodhet në prerjen e medianave të tij (fig. 6.7.).
        Me aplikimin e formulës (11) e gjejmë vektorin e pozitës së pikës , e cila është mesi i brinjës :
.
        Me aplikimin e formulës (10) e gjejmë vektorin e pozitës së pikës - qendrës së rëndimit të - e cila e ndan medianën sipas raportit: , pra:
.

2. PLANI

        Në sistemin koordinativ pozita e çfarëdo plani mund të përcaktohet me këto elemente:
        1° me vektorin , ku , dhe me një pikë të dhënë të planit;
        2° me distancën të origjinës së sistemit koordinativ nga plani dhe me ortin e vektorit ;
        3° me segmentet që i pret plani në boshtet koordinative ;
        4° me tri pika jokolineare të planit ; etj.
        Varësisht prej elementeve që shfrytëzohen, kemi disa forma të ekuacionit të planit.

2.1. FORMA E PËRGJITHSHME E EKUACIONIT TË PLANIT

        Le të jetë vektori i pozitës i një pike të dhënë të planit , kurse një vektor normal në . Shënojmë me vektorin


< 1179
faqe
- 1180 -

1181 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1179
faqe
- 1180 -

1181 >