Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1173

Nga Wikibooks
është lakorja në hapësirë. Ekuacionet quhen ekuacione të lakores .
        Po qe se koordinatat e pikave të lakores i shprehim me një parametër të përshtatshëm , marrim ekuacionet e kësaj lakoreje në formën parametrike:
. (...3a)
        Edhe këtu, duke eliminuar parametrin nga ekuacionet (3a), marrim sistemin e ekuacioneve (3) të lakores lidhur me sistemin koordinativ kartezian . Zaten, ekuacionet parametrike (3a) të lakores L posaçërisht shfrytëzohen në mekanikë, ku parametri shënon kohën. Ky sistem i ekuacioneve (në bazë të formulës (14), kap. V) shpesh paraqitet në formën e ekuacionit vektorial
        Ekuacioni vektorial përcakton lakoren në hapësirë si një vend gjeometrik i pikave të cilat paraqesin ekstremitetin e dytë të vektorit .

Fig. 6.1a
       S h e m b u l l i  1. -  Pika lëviz njëtrajtësisht () nëpër drejtëzën e cila rrotullohet njëtrajtësisht () rreth drejtëzës së fiksuar , ku (fig. 6.1a.). Të gjenden ekuacionet e trajektores së pikës .
       Z g j i d h j e : Trajektorja e kërkuar paraqet një lakore në hapësirë. Le të shënojmë ate me (fig. 6.1a.) .Për të caktuar ekuacionet e lakores vendosim sistemin kartezian ashtu që boshti të përputhet me drejtëzën , kurse bosht të lakojë nëpër pikën e fillimit të lëvizjes , ku a paraqet distancën ndërmjet drejtëzave paralele dhe .
        Le të jenë koordinatat e pikës korente të lakores , atëherë ekuacionet e kësaj lakoreje në formën parametrike janë:
ku parametri paraqet kohën e lëvizjes, kurse , dhe janë konstante. Duke. eliminuar parametrin nga këto ekuacione marrim ekuacionet e trajektores së kërkuar lidhur me sistemin kartezian :
.
. (...3b)


< 1172
faqe
- 1173 -

1174 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1172
faqe
- 1173 -

1174 >