Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/1181

Nga Wikibooks
e pozitës së një pike çfarëdo (korente) të planit (fig. 6.8.). Meqenëse implikacioni

Fig. 6.8.
është i saktë, shkruajmë:
,
ose shkurt
, (...12)
ku . Formulën (12) e quajmë forma e përgjithshme e ekuacionit të planit në trajtën vektoriale.
        Kur në këtë ekuacion vektorët dhe i shprehim me koordinata dhe njëherësh e zëvendësojmë , e marrim këtë formulë
ose
(...12a)
që e quajmë forma e përgjithshme e ekuacionit të planit të shprehur me koordinata.

2.2. FORMA NORMALE E EKUACIONIT TË PLANIT

        Marrim planin dhe supozojmë se ky plan nuk kalon nëpër origjinën e sistemit koordinativ . Le të jetë distanca e origjinës së sistemit koordinativ prej planit , kurse ort i vektorit (fig. 6.8.). Shënojmë me vektorin e pozitës së pikës korente të planit . Nga konstatojmë këtë relacion
ose .
Meqe , kemi
. (...13)
        Formula (13) quhet forma normale e ekuacionit të planit në trajtën vektoriale.
        Kur në këtë ekuacion vektori dhe orti shprehen me koordinata, përftohet
ose
. (...13a)
        Formula (13a) quhet forma normale e ekuacionit të planit të shprehur me koordinata, ku
,
meqë janë koordinatat e ortit.


< 1180
faqe
- 1181 -

1182 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1180
faqe
- 1181 -

1182 >