Hipi Zhdripi i Matematikës/1175

Nga Wikibooks
        - kur , sipërfaqja koordinative është një plan normal në boshtin zenitor ;
        - kur , sipërfaqja koordinative është një plan që kalon nëpër boshtin zenitor dhe
        - kur , sipërfaqja koordinative është një sipërfaqe cilindrike rrethore me boshtin .
        Verifikoni këto pohime! Përcaktoni sipërfaqen koordinative nëse: (1) ; (2) ; (3) .
        Le të ndërtojmë tani sistemin kartezian ndaj sistemit polaro-cilindrik ashtu që të përputhen: plani koordinativ me planin ekuatorial , boshti i abshisave me boshtin polar dhe boshti i aplikatave me boshtin zenitor (fig. 6.2.). Në këto kushte koordinatat karteziane të një pike çfarëdo shprehen nëpërmjet të koordinatave polaro-cilindrike me anën e këtyre formulave:
, (...4)
        Nga këto formula del se me koordinata polaro-cilindrike vektori i pozitës shprehet në këtë mënyrë:
.
        Nga barazitë (4) marrim këto formula
, (...4a)
ku koordinatat polaro-cilindrike të pikës shprehen me anën e koordinatave karteziane.
       S h e m b u l l i  2. -  Të gjenden koordinatat polaro-cilindrike të pikës .
       Z g j i d h j e : Duke zbatuar formulat (4a), marrim:
.

1.2.2. SISTEMI KOORDINATIV SFERIK

        Le të jetë , një plan i fiksuar të cilin po e quajmë meridiani i parë. Në këtë plan fiksohet pika dhe boshti . Tani pozita e një pike të çfarëdoshme në hapësirë përcaktohet në këtë mënyrë:


< 1174
faqe
- 1175 -

1176 >

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
200+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
300+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
400+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
500+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


< 1174
faqe
- 1175 -

1176 >