Jump to content

Mrekullitë e Kur'anit

Nga Wikibooks

Ajetet të cilat nuk janë të zbuluara, dhe janë ende të pa qarta për ne, na shërbejnë për t’u thënë sulmuesve të Kur’anit, të cilët thonë se perëndoi koha e besimit, se tani jemi në kohën e shkencës. E këta sulmues do të krijojnë diçka që nesër do t’u thonë njerëzimit se ky është Zot. Ky është produkt i diturisë sonë dhe krijimtari e jona. Mos i adhuroni krijesat e ta largoni Krijuesin. Kjo na detyron që shkencën ta përdorim për ta vërtetuar Kur’anin, sepse Kur’ani është argument i padiskutueshëm për vërtetësinë ose jo vërtetësinë e shkencës. Një shkencë e cila është në kundërshtim me Kur’anin e Madhëruar është gënjeshtër dhe e pa pranuar.

Ballina[redakto]Autori: Muhammed Mutevel-li el Sharavi

Libri: MREKULLIA E KUR’ANIT

Titulli i origjinalit:
معجزة القرآن


Përktheu:
Muhamed Jusufi - Kajolli


Recenzent:
Ajni Sinani


Lektor:
Mimoza Hysku

Korrektor:
Fatime Ismaili

Përgatitja kompjuterike:
Muhamed Jusufi – Kajolli
Bashkim Avdiu

Botimi i parë

Botim Privat

Shtypi:FOCUS

Prishtinë 2001Përmbajtja[redakto]

Kapitulli 1
Kapitulli 2
Kapitulli 3
Kapitulli 4
Kapitulli 5
Kapitulli 6
Kapitulli 7
Kapitulli 8