Algjebra e përgjithëshme

Nga Wikibooks
Shko tek: lundrim, kërkoAlgjebra e përgjithëshme


nga
Viki-libri


redaktor
Hipi Zhdripi
2008
PËRMBAJTJA

Hyrje

Konceptet dhe simbolet e logjikës matematike


Bashkësitë


Relacionet


Pasqyrimet


Veprimet binare


Grupi dhe nëngrupi


Unaza, Trupi dhe Fusha


Si burim fillestarë dhe kryesorë i përpilimit të këtij libri është shfrytëzuar teksti mësimore Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).