Diferenca e bashkësive

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

Përkufizimi[redakto]

Diferenca e bashkësive A, B quhet bashkësia e elementeue të bashkësisë A që nuk janë në bashkësinë B[1]

Formulimi i përkufizimit[redakto]

A\B{xxAXB}.

Simboli[redakto]

Simboli \ (lexo: diferenca ose pa) është shenja e veprimit në fjalë.

Shembuj[redakto]

P.sh.: \, \, \, {1,3,5,7}\{2,3,4,5}{ 1, 7}.

Vetitë[redakto]

Në bazë të përkufizimit 2.2.3 del se A\A dhe A\A, për çdo bashkësi A.

Komplementi i bashkësive[redakto]

Kur BC, atëherë A\B quhet komplement i bashkësisë B ndaj bashkësisë A dhe shënohet CAB ose B' (fig. 1.5.).

Ligji i invplucionit[redakto]

P.sh.: \{xxx<0}.

Relacioni (A')'A shpreh ligjin e involucionit.


  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).