Prerja e bashkësive

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

Përkufizimi[redakto]

Prerja e bashkësive A. B quhet bashkësia e të gjitha elementeve të përbashkëta të bashkëswe A, B[1] pra :

Formulimi i përkufizimit[redakto]

{{mate|AB{xxAx{{enfdfdafadfadfadfadf. (...11)

Simboli[redakto]

        Simboli (lexo: prerja ose itersekston) është shenja e veprimit të prerjes (interseksiont).

Shembuj[redakto]

        P.sh. : {1,3,4,6}{2, 3, 5, 6, 8}{ 3, 6 } .

Vetitë[redakto]

        Në bazë të përkufizimit 2.2.1 . del se A për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:
ABA dhe ABB.
        Kur AB , atëherë ABA . Kur AB dhe AC , atëherë ABC .

====Bashkësitë disjunktiv

        Nëse AB , thuhet se bashkësitë A, B janë disjunkte. Do të thotë që bashkësia A dhe bashkësia B qëndrojnë përballë njëra tjetrës të ndara dhe nuk posedojnë asnjë element të përbashkët.

Prerja e n-bashkësive[redakto]

        Përkufizimi i prerjes së dy bashkësive mund të zgjerohet në prerjen e më shumë bashkësive, kështu bie fjala kemi:

Formulimi[redakto]

ABC {xxAxBxC} . (...12)

Simboli[redakto]

        Prerja e n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin Ak (lexo: prerja Ak, k prej 1 deri në n), pra:
A1A2A3 . . . AnAk.

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).