Jump to content

Unioni i bashkësive

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

Përkufizimi[redakto]

Unioni i bashkësive A, B quhet bashkësia që përmban elementet që janë në bashkësinë A ose në bashkësinë B[1]

Formulimi i përkufizimit[redakto]

AB{xxAxB}. (...13)

Simboli[redakto]

Simboli (lexo: union) është shenja e veprimit të unionit. P.sh.: {1,2,3}{2,3,4,5}{1,2,3,4,5}.

Unioni i n-bashkësive[redakto]

Në bazë të përkufizimit 2.2.2. del se AA për çfarëdo bashkësi A. Për çfarëdo dy bashkësi A, B kemi inkluzionet:

AAB dhe BAB.

Kur AB atëherë ABB . Kur AC dhe BC, ABC.

Unioni i tri bashkësive përkufizohet me formulën:

ABC{xxAxBxC}. (...14)

Unioni i n bashkësive A1 , A2 , A3 , . . . , An shënohet me simbolin Ak (lexo : union Ak, k prej 1 deri në n), pra:

A1A2A3 . . . AnAk.

  1. Matematika I dhe II i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979).