Diferenca simetrike e bashkësive

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Algjebra e përgjithëshme

Shkalla UNI
Gjykimet
Bashkësitë

Relacionet
Pasqyrimet
Veprimet binare
Grupi
Unaza, Trupi dhe Fusha

Le të jenë A, B dy bashkësi çfarëdo. Unioni i diferencave A\B dhe B .A quhet diferenca simetrike e tyre dhe shënohet AB (lexo : A diferenca simetrike B). Pra, diferenca simetrike e bashkësive A, B quhet bashkësia e elementeve jo të përbashkëta të tyre.

Formulimi[redakto]

AB (A\B)(B\A). (...16)

Simboli[redakto]

Shembuj[redakto]

P.sh. : {a, b, c}{b, d, e, f}{a, b, c}\{b, d, e, f } {b, d, e, f }\{a, b, c}{a, c}{d, e, f } {a, c, d, e, f}.