Jump to content

Pepili/Komedia Hyjnore

Nga Wikibooks

Biblioteka O R F E U

Redaktor
Ali Podrimja


Përkthyer nga orgjinali
Pashko Gjeçi


Titulli i origjinalit
DANTE ALIGHIERI
LA DIVINA COMMEDIA

DANTE ALIGIERI


KOMEDIA
HYJNORE

Botimi i dytë
RILINDJA
Redaksia e botimeve
Prishtinë
1981

DANTE ALIGIERI
KOMEDIA HYJNORE

Ilustrimet ribotohen
nga vepra e
Gustav Dore

Korrektor
Ali Rexha
Tirazhi 5.000 copë

U shtyp në dhjetor të vitit 1981
në Shtypshkronjën e OPGBG
"Rilindja" - Prishtinë

PËRMBAJTJA
FIGURA VIGANE E DANTES ... 5

FERRI[redakto]

K. I: Parathenia e Ferrit. ... /5
K. I: Pylli. - Kodra e shpëtimit. - Tri bishtë. - Virgjili. ... /25
K. II: Dyshimet e Dantes. - Sqarimi i Virgjilit ... /31
K. III: Dyertë e Ferrit. - Ata që s'kanë ba as mirë as keq. - Akeroni. - Barka e Karontit ... /36
K. IV: Rrethi i parë (Limbi). - Fëmijët e papagëzuar dhe paganët e virtytshëm. - Kështjella e njerëzve të mëdhej. ... /42
K. V: Rrethi i dytë. - Minosi. - Mëkatarët e epshit. - Françeska da Rimni. ... /49
K. VI: Rrethi i tretë. - çerberi. - Grykësi. - Caku. - Dënimi mbas gjyqit të mbramë. ... /55
K. VII: Rrethi i katërt. - Plutoni. - Koprracët dhe dorëlëshuemit. - Fati. - Rrethi i pestë. - Këneta e Shtigjes. - Idhnakët ... /59
K. VIII: Rrethi i pestë (fundi). - Flegjias. - Filip Argjenti. - Muret e qytetit të Dites. ... /66
K. IX: Te dyert e Dites. - Tri furitë. - Lajmëtari qiellor. - Rrethi i gjashtë. - Eretikët. ... /72
K. X: Rrethi i gjashtë (vazhdim). - Epikurjanët. - Farinata deli Uberti. Karvarkante Kavarkanti. ... /78
K. XI Rrethi i gjashtë (fundi). - Varri i Papës Anastas. - Topografia e Ferrit. ... /84
K. XII Rrethi i shtatë. - Minotauri. - Brezi i parë. - Flegjetoni. - Kentaurat. - Dhunuesit kundër të afërmit dhe kundër pasunisë së tij (tiranë, vrasësit, cubat) ... /88
K. XIII Rrethi i shtatë. - Brezi i dytë. - Dhunuesit kundër vetvehtes dhe pasurisë së vet. - Pier dela Vinja. Lani. - Xhiakomo da Sant Andrea. - Fiorentinasi vetëvrasës. ... /94
K. XIV Rrethi i shtatë[1]. - Bezi i tretë. - Dhunuesit kundër Perëndisë. - Kapaneu. - Plaku i Kretës. - Lumenjtë e Ferrit. ... /101
K. XV Rrethi i shtatë. - Brezi i tretë (vazhdim). - Bruneto Latini. - Dhunuesit kundër natyrës (sodomitet). ... /106
K. XVI Rrethi i shtatë. - Brezi i tretë (vazhdim). - Tre florentinët e shquem (Guido Guerra, Tegiao Aldobrandi, Jakopo Rustikuçi). - Ujëvara. - Çfaqja e Gjerionit. ... /112
K. XVII Rrethi i shtetë. - Gjerioni. - Brezi i tretë (fundi). - Dhunuesit kundër natyrës dhe artit (fajdexhijtë). - Zbritja në rrethin e tetë. ... /117
K. XVIII Rrethi i tetë (Lugjezeza). Mashtruesit e atyre që nuk të besojnë. - Lugja e parë. - Rrufjanët dhe mashtruesit e femrave. - Venedik Kaçjanemiku. - Jasoni. - Lugja e dytë. - Lajmëtari. - Aleks Intermineli. - Taida. ... /123
K. XIX Rrethi i tetë. - Lugja e tretë. - Simoniakët (tregëtuesit e gjanave të shenjta). - Papa Nikolla III. ... /129
K. XX Rrethi i tetë. - Lugja e katërt. - Fallçorët. - Prejardhja e Mantovës. ... /135
K. XXI Rrethi i tetë. - Lugja e pestë. - Batakçijtë. - Në pisën e vlueme. - Kthetrafletët. ... /140
K. XXII Rrethi i tetë. - Lugjia e pestë (vazhdim). - Çiampolo di Navarra. - Përleshja e djajve. ... /146
K. XXIII Rrethi i tetë. - Lugja e pestë (fundi). - Lugja e gjashtë. - Hipokritët. Katalani e Loderingu. - Kajfasi. ... /153
K. XXIV Rrethi i tetë. - Lugja e shtatë. - Hajdutët. - Vani Fuççi. ... /160
K. XXV Rrethi i tetë. - Lugja e shtatë (fundi). - Kaku. - Pesë fiorentinasit. Metamorfozat. ... /167
K. XXVI Rrethi i tetë. - Lugja e tetë. - Këshilltarët dinakë. - Uliksi e Diomedi. ... /173
K. XXVII Rrethi i tetë. - Lugjia e tetë (fundi). - Guido da Montefeltro dhe Bonifaci VIII. ... /178
K. XXVIII Rrethi i tetë. - Lugja e nandtë. - Mbjellsit e dasive. - Muhameti. - Pjer da Mediçina. - Kurioni. - Moska dei Lamberti. - Bertam de Bornia. ... /183
K. XXIX Rrethi i tetë. - Lugja e nandtë (fundi). - Gjeri de Belo. - Lugja e dhjetë. - Falsifikuesit e metaleve. - Grifolini. - Kapokjo. ... /189
K. XXX Rrethi i tetë. - Lugja e dhjetë (fundi). - Falsifikuesit e njerëzve. - Xhanni Skikki. - Mirra. - fasifikuesit e pareve. - Mjeshtri Adam. - Falsifikesit e fjalëve. - Sinoni. ... /194
K. XXXI Pusi i viganëve. - Nembroti. - Fialti. - Anteu. ... /201
K. XXXII Rrethi i nandtë. - Koçiti. - Mashtruesit e atyne që të besojnë. - Brezi i parë (Kaina). - Tradhëtart e të afërmeve. - Kontate Mangonës. - Kamiçon de' Pacci. - Brezi i dytë (Antenora). - Tradhëtarët e atdheut. - Bokka deli Abati. - Buozo da Duera. - Konti Ugolin dhe kryepeshkop Ruxheri. ... /208
K. XXXIII Rrethi i nandtë. - Brezi i dytë (fundi). - Vdekja e Kont ugolinit. - Brezi i tretë (Tolomea). - Tradhëtarët e miqëve. -Frati Alberik. - Branka d'Oria ... /214
K. XXXIV Rrethi i nandtë. - Brezi i katërt (Judeka). - Tradhëtarët e bamirësve. - Luciferri. - Tri gojët e Luciferrit. - Tradhëtarët e pushtetit hyjnor dhe pushtetit tokësor. - Juda, Bruti e Kasi. - Qendra e rruzullimit. - Dalja nga Ferri. ... /220

PURGATORI[redakto]

K. I: Hymja. - Qielli me yj. - Te rranza e Purgatorit. - Katoni. ... /229
K. II: Shpirtnat e porsa-arritur të të vdekurve. - Kasela. ... 235
K. II: Ata që vdiqën të çkishëruem. - Manfredi. ... 241
K. IV: Shkalla e parë e Antipurgatorit. - Ata që vonuen me u pendue. - Belakua. ... 246
K. V: Shkalla e dytë e Antipurgatorit. - Ata që vonuen me u pendue e vdiqën me dhunë. - Jakopa de kassero. - Buonkonte da Maontefeltro. - Pia del Tolomei. ... 252
K. VI: Shkalla e dytë e Antipurgatorit (fundi). - Sordeli. - Fjalët sulmuese ndaj Italisë. ... 259
K. VII: Lugina e sundimtarëve të çkujdesun ... 265
K. VIII: Lugina e sundimtarëve të çkujdesun (vazhdim). Nino Viskonti. - Gjarpni. - Karrado Malaspina. ... 271
K. XIX: Lugina e sundimtarëve të çkujdesun (fundi). - Andrra e Dantes. - Dera e Purgatorit. ... 277
K. X: Purgatori. - Rrethi i parë. - Krenarët. ... 282
K. XI Rrethi i parë (vazhdim). - Omberto Aldobrandeski. - Oderizi. - Provecan Salvani. ... 288
K. XII Rrethi i parë (fundi). - Ngjitja në rrethin e dytë ... 293
K. XIII Rrethi i dytë. - Smirëzezët. - Sapija. ... 300
K. XIV Rrethi i dytë (vazhdim). - Guido del Duka dhe Rinieri da Kalbobi. ... 306
K. XV Rrethi i dytë (fundi). - Rrethi i tretë. - Idhnakët. ... 312
K. XVI Rrethi tretë (vazhdim). - Lombardi Mark ... 318
K. XVII Rrethi i tretë (fundi). - Rrethi i katërt. - Të zymtit ... 324
K. XVIII Rrethi i katërt (vazhdim). - Abati i Shën-Zenos. ... 329
K. XIX Rrethi i katërt (fundi). - Andrra e Dantes. - Rrethi i pestë. - Kopërracët dhe dorëlëshuemit. - Papa Adriani V. ... 335
K. XX Rrethi i pestë (vazhdim). - Ugo Kapeti. - Tërmeti dhe kanga e lavdit. ... 341
K. XXI Rrethi i pestë (fundi). Staci. ... 347
K. XXII Ngjitja në rrethin e gjashtë. - Rrethi i gjashtë. - Grykësit. ... 352
K. XXIII Rrethi i gjashtë (vazhdim). - Foreze Donati. ... 358
K. XXIV Rrethi i gjashtë (fundi). - Bonagjiunta. ... 364
K. XXV Ngjitja në rrethin e shtatë. - Rrethi i shtatë. - Mëkatarët e epshit. ... 371
K. XXVI Rrethi i shtatë (vazhdim). - Guido Guiniçeli. - Arnald Daniel. ... 377
K. XXVII Rrethi i shtatë (fundi). - Andrra e Dantes. - Ngjitja në Parrizin Tokësor. ... 383
K. XXVIII Parrizi Tokësor - Matelda. ... 389
K. XXIX Parrizi Tokësor. - Proçesioni mistik. ... 395
K. XXX Parrizi Tokësor. - Çfaqja e Beatriçes. ... 403
K. XXXI Parrizi Tokësor. - Leti ... 409
K. XXXII Parrizi Tokësor. - Pema e njohjes. ... 415
K. XXXIII Parrizi Tokësor. - Eunoe-ja ...

PARAJSA[redakto]

K. I: Ngritja përmes sferës së zjarrit. - Ligji i përbotëshëm i dashunisë. ... 429
K. II: Qielli i parë. - Hëna. - Natyra e njollave të hanës. - Lëvizësit e qiejve. ... 435
K. III: Qielli i parë. - Hana (vazhdim). - Shkelësit e kushtit. - Pikarda Donati. - Perendandoresha Kostancja. ... 441
K. IV: Qielli i parë. - Hana (vazhdim). - Vendqëndrimi i shpirtnave të lumtur. - Dhuna dhe vullneti i lirë. ... 447
K. V: Qielli i parë. - Hana (fundi). Shenjtënija e kushteve. - Qielli i dytë. - Merkuri. - Shpirtnat ambiciozë ... 452
K. VI: Qielli i dytë. - Mërkuri (vazhdim). - Justiani. - Romeo. ... 457
K. VII: Qielli i dytë. - Mërkuri (fund). - Larmika e mëkatit të parë. - Pavdekësija e shpirtit dhe ringjallja e të vdekunve ... 462
K. VIII: Qielli i tretë. - Venera (fundi). - Kuinca da Romano. - Folku. Raava. ... 475
K. XX: Qielli i tretë. - Venera (fundi). - Kuinca da Romano. - Folku. Raava. ... 475
K. X: Qielli i katërt. - Dielli. - Shpirtnat e ditur. - Kunora e parë. - Tomë Akuini. ... 480
K. XI Qielli i katërt. - Dielli (vazhdim). - Kunora e parë. - Tomë Akuini për Françeskun e Asizit. - Dënimi i domenikanëve. ... 486
K. XII Qielli i katërt. - Dielli vazhdim). - Kunora e dytë. - Bonaventura për Domenikun. - Dënimi i françeskanëve. ... 491
K. XIII Qielli i katërt. - Dielli (vazhdim). - Tomë Akuini[2] mbi urtinë e Solomonitm Adanit dhe Krishtit. ... 496
K. XIV Qielli i katërt. - Dielli (fund). - Solomoni mbi ndriçimin e shpirtnave të lumë. - Kunora e tretë. - Qielli i pestë. - Mart. - Shpirtnat luftarë për fenë. ... 501
K. XV Qielli i pestë. - Marti (vezhdim). - Kaçaguida mbi Firencën e lashtë edhe të re dhe të parët e Dantes. ... 506
K. XVI Qielli i pestë. - Marti (vezhdim). - Kaçaguida mbi familjet e vjetra dhe të reja fiorentine. ... 512
K. XVII Qielli i pestë. - Marti (vazhdim). - Kaçaguida mbi fatin e Dantes. ... 519
K. XVIII Qielli i pestë. - Marti (fundi). - Qielli i gjashtë. - Jovi. - Shpirtnat e të drejtëve. - Shqiponjat perandorake. ... 524
K. XIX Qielli i gjashtë. - Jovi (fundi). - Shqiponjat perandorake. - Drejtësia qiellore, që s'mund të kuptohet dot. ... 529
K. XX Qielli i gjashtë. - Jovi (fundi). - Shqiponjat perandorake. - Syni i shqiponjës. ... 535
K. XXI Qielli i shtatë. - Saturni. - Shpirtat soditës. - Pjer Damjani. - E fshehta e paracaktimit ... 541
K. XXII Qielli i shtatë. - Saturni (fundi). - Benedikti. Ngjitja në qiellin e tetë të yjeve të ngultë - në hyllësinë e Binjakëve. ... 547
K. XXIII Qielli i tetë i yjeve të ngultë. - Shpirtnat triumfues. ... 553
K. XXIV Qielli i tetë i yjeve të ngultë (vazhdim). - Apostulli Pjetër. - Prova e besimit. ... 558
K. XXV Qielli i tetë i yjeve të ngultë (vazhdim). - Apostulli Jakë. - Prova e shpresës. - Apostulli Gjon. ... 564
K. XXVI Qielli i tetë i yjeve të ngultë (vazhdim). - Apostulli Gjon. - Prova e dashunisë. - Adami. ... 569
K. XXVII Qielli i tetë i yjeve të ngultë (fundi). - Apostulli Pjetër për papët e Romës. - Ngjitja në qiellin e nandtë. ... 574
K. XXVIII Qielli i nandtë i kristaltë ose Lëvizësi i Parë. - Pika ndriçuese dhe nandë rrathët engjullorë. ... 580
K. XXIX Qielli i nandtë i kristaltë ose Lëvizësi i Parë (fundi). - Natyra e engjujve. ... 585
K. XXX Empireu. - Lumi i dritës. - Trandafili qiellor. ... 590
K. XXXI Empireu. - Trandafili qiellor (vazhdim). - Bernardi. - Beatçija në selinë e saj. - Virgjina Mari. ... 596
K. XXXII Empireu. - Tradafili qiellor (vazhdim). - Ndamja e vendeve. ... 601
K. XXXIII Empireu. - Trandafili qiellor (fund). - Çfaqja e Marisë. - Pamja e fytyrës së Perëndisë. - Ndriçimi ma i larë. ... /607
SHËNIME DHE KOMENTE ... 613

  1. Si duket gabim shtypi sipas vargut mungon spjegimi
  2. gabim shtypi, ishte akuini