Matricat dhe përcaktorët

Nga Wikibooks
Shko tek: lundrim, kërkoMatricat dhe përcaktorët


nga
Viki-libri


redaktor
Hipi Zhdripi
2008
PËRMBAJTJA

Hyrje


Matricat


Përcaktorët


Sistemet e ekuacioneve


Format lineare