Jump to content

E mira dhe e keqja

Nga WikibooksE MIRA DHE E KEQJA


Autor:
Muhammed Muteveli Sharavi


Marrë nga:
AlbaNur.Net

Përmbajtja
Kopertina ... Kopertina
Hyrja e Autorit ... Hyrja e Autorit
KAPITULLI I PARË
1. E bukura në univers ... Faqe 1
2. Në fillim ishte natyrshmëria ... Faqe 2
3. Ç’kuptojmë me fjalën zhvillim ... Faqe 3
4. Ç’kuptim ka fjala Hilafe ... Faqe 4
5. Sekreti i së bukurës në univers ... Faqe 5
KAPITULLI I DYTË
1. E shëmtuara në univers ... Faqe 6
2. Bota e kryen detyrën e vet, e nënshtruar ... Faqe 7
3. Të metat e mendjes së njeriut ... Faqe 8
4. Programi u zbrit në tokë me Ademin a.s. ... Faqe 9
5. Mëkati nuk u ndërpre ... Faqe 10
6. Muhammedi a.s., mëshirë për besimtarët dhe mosbesimtarët ... Faqe 11
KAPITULLI I TRETË
1. Imagjinuesi dhe i binduri ... Faqe 12
2. Jeta e vërtetë ... Faqe 13
3. Shkaqet e largimit të begative ... Faqe 14
4. Pasuria është punësim në jetë ... Faqe 15
5. Pasuria dhe shoqëria janë begati apo sprovë? ... Faqe 16
KAPITULLI I KATËRT
1. Çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe ... Faqe 17
2. E mira absolute ... Faqe 18
3. Njeriu dhe ngjarjet në univers ... Faqe 19
4. Këmbëngulja për pasuri të hajrit ... Faqe 20
KAPITULLI I PESTË
1. E mira dhe bota ... Faqe 21
2. Shkatërruesit në tokë ... Faqe 22
3. Gjërat që mendja e njeriut s’i kupton ... Faqe 23
4. A është ‘vepër e shëmtuar’, krijimi i personit me aftësi të kufizuar ... Faqe 24
5. Fillimi i mohimit ... Faqe 25
6. Urtësia tek abnormalët ... Faqe 26
KAPITULLI I GJASHTË
1. E mira dhe e keqja në ahiret ... Faqe 27
2. Imani është kusht për t’u pranuar veprat ... Faqe 28
3. E keqja dhe etjet (orekset) njerëzore ... Faqe 29
4. Mosbesimi – kupola e të gjitha të këqijave në botë ... Faqe 30
***
i. Falendrim ... Faqe 31
ii. Kopertina e pasme ... Kopertina e pasme
redaktoi
Puntori
2007