Hipi Zhdripi i Matematikës/Disjunksioni

Nga Wikibooks
Disjunksioni NË ENCIKLOPEDI

Kur gjykimi i përbërë formohet prej dy gjykimeve çfarëdo me ndihëmen e lidhëzës „ose" thuhet se ajo lidhëz përcakton veprimin logjik që quhet disjunkston.

Disjunksioni inkluziv NË ENCIKLOPEDI

Disjunksioni (inkluziv) i dy gjykimeve p, q quhet gjykimi pq (lexo : p ose q ). i cili është i saktë kur është i saktë së paku njëri nga gjykimet p, q.[1]

Simboli[redakto]

Disjunksioni ekskluziv NË ENCIKLOPEDI

Disjunksioni ekskluziv i dy gjykimeve p, q quhet gjykimi pq (lexo : ose p ose q) i cili është i saktë kur është i saktë vetëm njëri nga gjykimet p, q . [2]

Simboli[redakto]

Burimi[redakto]

  1. Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.11]
  2. Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.11]