Dokumenti i Rambujesë/Kap1 Kushtetuta

Nga Wikibooks
<< 1. Kushtetuta >>


  • Duke konfirmuar besimin e tyre në shoqëri paqësore, drejtësi, tolerancë, dhe pajtim.
  • Të përcaktuar që të sigurojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe barazinë e të gjithë qytetarëve dhe bashkësive nacionale.
  • Duke pasur parasyshë se ruajtja dhe promovimi i identitetit nacional, kulturor dhe gjuhësor i secilës bashkësi nacionale në Kosovë janë të domosdoshme për zhvillim harmonik të shoqërisë paqësore.
  • Me dëshirë që përmes kësaj Kushtetute të përkohshme të formohen institucionet e vetëqeverisjes demokratike në Kosovë bazuar në respektimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe prej kësaj marrëveshjeje, prej të cilave dalin organet e qeverisjes që përfshihen në vijim.
  • Duke pasur parasysh se institucionet e Kosovës duhet ta bëjnë përfaqësimin e drejtë të bashkësive nacionale në Kosovë dhe ta praktikojnë ushtrimin e të drejtave të tyre dhe pjesëtarëve të tyre.
  • Duke i kujtuar dhe vërtetuar principet / elementet bazike, të miratuara nga Grupi i Kontaktit dhe nga takimi i ministrave të këtij grupi në Londër më 29 janar 1999.

NENI I : Parimet e Vetqeverisjes Demokratike në Kosovë
NENI II : Kuvendi
NENI III :Presidenti i Kosovës
NENI IN : Qeveria dhe Organet Administrative
NENI V : Gjyqësia
NENI VI : Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Fundamentale
NENI VII : Bashkësitë Nacionale
NENI VIII : Komunat
NENI IX : Përfaqësimi
NENI X : Amandamentet
NENI XI : Hyrja në Fuqi