Dokumenti i Rambujesë/Kap1 Kushtetuta/XI: Hyrja në Fuqi