Dokumenti i Rambujesë/Kap1 Kushtetuta/VI: Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Fundamentale

Nga Wikibooks
<< 1. Kushtetuta >>

< Neni VI
Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Fundamentale
>

PARAGRAFI :

Liritë fundamentale[redakto]

1. Të gjitha Organet në Kosovë duhet të sigurojnë respekt për të drejtat e njeriut dhe liritë fundamentale në Kosovë, ndërkombëtarisht të njohura.

Konventa Evropiane[redakto]

2. Të drejtat dhe liritë të parashtruara në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale si dhe protokolet e saj, do të aplikohen drejtpërdrejtë në Kosovë. Instrumentet tjera të të drejtave të njeriut ndërkombëtarisht të njohura, të dekretuara me ligj nga Kuvendi i Kosovës gjithashtu do të aplikohen. Këto të drejta dhe liri do të kenë prioritet mbi të gjitha ligjet tjera.

Funksionimi[redakto]

3. Të gjitha gjyqet, agjencionet, institucionet qeveritare dhe institucionet tjera publike të Kosovës, ose që veprojnë në lidhje me Kosovën, duhet të sillen sipas këtyre të drejtave të njeriut dhe lirive fundamentale.