Dokumenti i Rambujesë/Kap8 Amandamanti, Vlerësimet Gjithëpërfshirëse dhe Dispozitat Përfundimtare