Dokumenti i Rambujesë/Kap1 Kushtetuta/IX: Përfaqësimi

Nga Wikibooks
<< 1. Kushtetuta >>

< Neni IX
Përfaqësimi
>

PARAGRAFI :

Të përgjitëshme[redakto]

1. Qytetarët në Kosovë do të kenë të drejtën për pjesëmarrje në zgjidhjen e:

  • (a) më së paku dhejtë deputetëve në Dhomën e Qytetarëve të Kuvendit federal; dhe
  • (b) më së paku njëzet deputetëve në Kuvendin Nacional të Republikës së Serbisë.

Modalitetet[redakto]

2. Modalitetet e zgjedhjeve për deputetët e përcaktuar në paragrafin 1 do të përcaktohën nga Republika Federale e Jugosllavisë dhe Republika e Sërbisë respektivisht, nën procedurat që do të pajtohen me Shefin e Misionit Impiementues.

Përfaqësuesit e Kosovës[redakto]

3. Kuvendi do ta ketë mundësinë të prezentojë para autoriteteve përkatëse listën e kandidatëve prej së cilës do të nxirrën:

  • (a) më së paku një qytetar në Kosovë të shërbejë në Qeverinë Federale dhe më së paku një qytetarë në Kosovë të shërbejë në Qeverinë e Republikës së Sërbisë; dhe
  • (b) Më së paku një gjyqtar në Gjyqin Kushtetues Federal, një gjyqtar në gjyqin Federal dhe tre gjyqtarë në Gjyqin Suprem të Sërbisë.