Jump to content

Gjuha jonë

Nga Wikibooks
(Përcjellë nga Shqip)
Jeni duke lexuar pjesë nga wiki-përmbedhja në punim e sipër:
Gjuha jonë
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri[1]
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?
Shkalla II-të
Shkalla III-të
Përmbledhje brenda projektit
Emrat e huaj të përveçëm në gjuhën shqipe
Mospërshtatjet
Shkurtimet në gjuhën shqipe
Të folurit dhe të shkruarit e shqipes - Arvanitët
Koherentja e shkrimtarëve
Kronologjia nga 1440 deri më 1940-të
Gjuha shqipe në muzikë

  1. Pjesa në ndërtim (skeleti) është bazuar në librin: Gjuha Shqipe [1] - Gjovalin Shkurtaj, Enver Hysa.