Jump to content

Hipi Zhdripi i Gjuhës/12

Nga Wikibooks

Përmbledhje e shkurtimeve të fjalëve të përdorura në literaturën e ndryshme shqipe e që kanë të bëjnë kryesisht me tekste mësimore të gramatikës apo me fjalore e forma tjera të ngjajshme.

Kjo përmbledhje është bërë vetëm për kurreshtje pasi që deri më tani nuk kamë hasur në ndonjë shkrim i cili e përkufizon shkurtimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Thonë një fjalë "Gjuha e librit" me të cilën secili libër i fletë lexuesit. Por nganjëherë pjesët periferike të librit nuk kanë nevojë të i flasin lexuesit sepse ato shërbejnë si ndihmes dhe asgjë më tepër. Për këtë shkakë ndoshta do të ishte mirë njësimi i këtyre shkurtesave. Sidoqë të jetë, më poshtë po i paraqesë do rexhistra (1,2,3,...) me "gjuhë periferike të librit" të cilat i kamë mësuar përmendsh.


Shkurtimet në literaturen shqipe - Gjuhë dhe letërsi shqipe.Shkurtimet në literaturen shqipe - Literatura profesionale.


Shkurtimet në literaturen shqipe - Gazetari dhe jetë të përditëshme.