Jump to content

Medvegja në ditët tona/4

Nga Wikibooks


Krimet në emër të UÇPMB-sëTortura mbi dy ushtarët të UJ

Togerët Sasha Bulatoviq (1978) dhe Miloica Bijaliq (1970), pjestarë të batalonot të shtatë të UJ,me 21 mars të vitit 2001 me automjetin ushtarak kanë hyrë në Ternoc të Madh. Ata, nga ana e UÇPMB-së, e cila ka kontrolluar fshatin, janë mbajtur 25 ditë. Hetyesëve të FDH-së u kanë deklaruar së gjatë kësaj kohe janë rrahur me shkop të bejzbollit, gypa dhe kundak. Atyre I u shkaktuan lendime me thika dhe mundime me rrymë reth tridhjet here. Nga ata u kërkua që ti nënshkruajnë dekleratat më të cilat pranojnë se I ka dërguar kapiteni. Ata u liruan me 15. prill me ndërmjetësimin e KFOR-it.

Të zënit rob të katër serbëve nga Vraja. Suzana ( 1974)Stojançe ( 1969) dhe Nebojsha ( 1977) Petroviq dhe Dragan Iliq ( 1973) nga fshati Donje Zhapsko komuna e Vrajës, UÇPMB i ka zënë rob më 4 mars të vitit 2001. Ata janë mbajtur një natë në Tërnoc të Madh e më vonë u transveruan në fshatë tjetër. Stojan Petroviq I ka deklaruar hetuesit të FDH “ se janë rrahur me kundak të pushkëve, këmbë, gypa të ndryshëm, janë kyqur në rrymë, I u është vendosur thika nën gjuhë, janë detyruar që ta puthin simbolin e UÇK-së dhe ti shkryajnë dekleratat se sigurimi shtetëror I ka dërguar për ta minuar xhaminë në Tërnoc të Madh. “

Gjatë kohës së burgosjës që zgjati 41 ditë, këta të katër të zënë rob janë mbajtur në pesë hapsira të ndryshme të bodrumit., kryesisht pa dritë të ditës. Në ekspertizë të medicines gjygjësore theksohët se Dragan Iliqi nuk është keqtrajtuar gjatë arrestimit por më vonë gjatë paraburgimit. Në ekspertizë qendron :

E kanë gjuajtur mbi kokë me disa batanije dhe harna, e pastaj pjesa më e madhe e përsonave të pranishëm të cilit ishin të uniformuar kanë filluar ta kontrolloin duke e rrahur në kokë dhe ta shkelmojnë më këmbë. Rrahja zgjati disa orë më pauza të shkurtëra. Gjatë rrahjës në një nga pauzat e dërguan në përdhesen e shtëpisë ky gjithashtu e rrahën. E ka pare Petroviq Stojançën kur e kanë futur në bodrum.” E kanë gjuajtur me kokë për dysheme,” e pastaj ka pare se si I ajët pjesa e djathtë e fyturës. Pastaj e kanë zvaritur deri të cungu dhe janë kërcnuar se do t ia presin shuplakën e dorës. “

Nga të arestuarit është kërkuar që të pranojnë “ se kush I ka dërguar në Tërnoc të Madh, dhe në cilën detyrë janë.”Gjatë mundimeve me rrymë i u është thënë se Suzana “ tani më ka pranuar.”

“Para mengjesit e kanë sjellur një rom të dehur, ndërsa neve na zgjoi bërtima e tij sepse edhe ate e rahnin. I dhan me pi raki e pastaj ia dhanë edhe shkopin e gomes dhe e urdhëruan që ta rrah ate (Iliqin) dhe vëllezerit Petroviq. Në fillim “Fatmiri” nuk deshti ta rrah, por personat e uniformuar filluan ta rrahin dhe ia përsëriten udhërin. Pas kësaj “Fatmiri” filloi që t’i godas me këtë shkop, ndërsa ushtarët e morën video kameren dhe të gjitha këto I incizuan.

Të burgosurit me 6 mars të vitit 200l ishin të detyruar që para TV kamerave të Kosovës të thonë se kanë ardhur me detyrë qe të kryejnë detyrën terroriste. Dhjetë ditë pas kësaj, për here të pare I vizituan përfaqësuesit e misionit vëzhgues të Unionit Evropian (EUMM)dhe Komitetit Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (ICRC). Mënyra e përshkruar e keqtrajtimit ka vazhduar gjatë tërë kohës. Sipas fjalëve të Iliqit disa ditë para se të lirohen kanë filluar të marrin ilaqe dhe tri shujtje në ditë .

Suzana Petroviq është liruar me 3l mars por është detyruar që forcave ndërkombëtare në Kosovë, KFOR-it, duhet ta persëris dekleratën e cila ishte e përpiluar. Të gjithë të arrestuarit të tjerë janë liruar me 14 prill, me ndermjetësimin e KFOR-it.

Rrëmbimi i nënkryetarit të PVD

Medijumet kanë raportuar se Behlul Nasufi, nënkryetar i Partisë për veprim demokratik është rrëmbyer me 23 prill 200l në afërsi të fshatit Konçul. Ate ushtarët e UÇPMB-së e kanë mbajtur në një shtallë ku ishin edhe dy kuaj. Duart dhe sytë i kishte të lidhura. Përfaqësuesit e UÇPMB-së rrëmbimin e kanë demantuar dhe kanë thënë se Nasufi ka qëndruar në rajonin e Karadakut, me qëllim të përcaktimit të detajeve të bisedimeve. Me ndermjetësimin e Bashkësise ndërkombëtare Nasufi është liruar pas dy ditësh.< 3
faqe
- 4 -

5 >