Jump to content

Interneti allashqiptarçe/565

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Interneti allashqiptarçe

Shkalla
Paranjohuri
Hyrje (000)

Veglat elektronike (100)
Veglat informatike (200)
Veglat e vizatuara (300)
Fjalori i termeve të huaja (400)
HTML (420)
Amza në gjuhen shqipe (500)Mjeshtri thotë ... (1000)

Amza në gjuhen shqipe
Fetare

Të gjitha lidhjet e paraqituara kanë qenë aktive më 22 Dhjetor 2008 05:52. Duhet pasur parasyshë që vlersimet nuk janë të ndonjë eksperti të diplomuar por të një lexuesi të thjeshtë, konsumator mesatar të stilit Secretshoper.

Bislamenet[redakto]

http://www.bislame.net - është amza zyrtare e Bashkësis Islame të Kosovës. Si duket kanë përvojë në mirëmbajtjen e fletës. Atikujt ë gjenden në regjistrat e saj kanë të bëjnë kryesish me aktivitete e bashkësisë islame të Kosovës dhe me besimtarët e tyre. Si duket artikujt e saj huazohen nga amzat tjera e që kanë këndet e tyre rreth fesë islame. Amza nuk ka arkiv të rregull të artikujve dhe ka një arkiv të revistës Dituria Islame. Në arkiv gjenden të paketuara (.zip) 20 numra të revistës, kopje të cilat mund të shikohen me ndihmen e programe portalbe (.PDF).

Amza ka dy porta të ngjitura për regjistrat. Porta horizontale ka këto dyer Ballina, Lajme, Kolumne, Intervista, Lidhje, Kontakti, Harta dhe derën për fushoren Kërko. Ndërsa porta vertikale me dy anësore Kurani Fisnik , Tefsir, Dituria islame, Edukata Islame, Takvimi, Video, Galeri, Abdesi, Falja e Namazit, Shkarkime dhe Zekati.

Në përgjithësi regjistrat e amzës përmbajnë atë çka edhe premtonë emri i amzës. Ka ca artikuj që përpos që përcjellin aktivitetin e institucionit edhe ndoshta dalin jashtë emri të amzës dhe lexuesin besimtar që dëshiron të lexojë artikuj të qetë e që ja qetësojnë shprtin e iritojnë paksa.

Skena e prezentimit është e kjarrtë në krahasim me skenat e amëzave tjera, është lehtë të dallohen portat dhe dyert e saj nga kryetituj e titujt e artikujve. Lexuesi nuk bombardohet me infomacione. [1]

Bimorg[redakto]

http://bim.org.mk/ - Shikimi i parë, bombardim total i trurit të njeriut![2] Si do që të jetë duhet të ketë së paku tri porta të cilat nuk është lehtë të dallohen nga kryetitujt e titujt e artikujve. Porta horizontale dy katëshe, në katin e lartë ka një emblemen, fushat për kyçje dhe tri pulla të dekorura teksti i të cilave me vështirsi mund të lexohet nga pleqëria. Prapa këtyre pullave gjenden disa regjistra kopjet e të cilave mund të shkarkohen nga amza. Kati i dytë i portës horizontale ka 8 dyerë: Ballina, Lajme, Kontakti, Kerko, Punime Shkencore, Fjalimet e Kryetarit, Intervista, dhe Kushtetuta. Ku dera Kushtetuta në faktë është një etiket e lidhjes për shkarkimin e një regjistri të formës portable (.PDF). Portat vertkale janë paksa të pshtjelluara dhe të plasuar mes rubrikave të ndyshme dhe si të tilla formojnë tri shtylla që japin formën e shkronjës Pi e cila përcjellë gjitha regjistrat e amzës. Porta e plasuar në shtyllën vertikale në anën e majtë ri përsëritë portën horizontale. Porta në stylen vertikale në anën e djathtë përpos disa hyrjeve të ripërërituara nga pjesët e rubrikave tjera ka dhe një dyerë në krye që shpien deri tek revista Hëna e Re, Edicioni Elektronik dhe në fund të shtyllës gjendet një pull e madhe me foto etiket përsipri prapa së cilës gjendet adresa e regjistrit të revistës Ikre.

Skena e dobët, me porta, rubrika dhe tituj që ripërsërten për disa herë, shenjë ose e pa diuris së krijimit të amzës ose shenjë e mangësisë së kohës ose artikujve për lexuesit.

Duke u nisur nga ajo që fleta përfaqësonë një bashkësi fetare dhe si segment të qëllimit të saj janë gjitha moshat e shoqërisë të profesioneve e aktiviteteve të ndryshme atëher vërehet se fleta kapë vetem një segmet të vogël të saj, dhe atë një shtresë të shoqërisë që e zotnon internetin dhe që nuk ka problem të gjindet në të sa ka problem një student para tabelave për shpallje të notave, shpijave që japen me qira etj. Shpresojmë se programuei i amzës e rregullonë amzën ashtu që të përfaqëson tërë bashkësinë dhe të jetë e kapshme dhe këndëshme qetësuese për segmentin më të gjërë të besimtarve.Shënime:

  1. Seksioni #Bislamenet u pregatit pas vëzhgimit të kohë pas koshëm disa mujorë, në vitin 2007-2008
  2. Seksioni #Bimorg ka filluar të pregatitet në dhjetor të 2008-ës