Jump to content

Interneti allashqiptarçe/400

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Interneti allashqiptarçe

Shkalla
Paranjohuri
Hyrje (000)

Veglat elektronike (100)
Veglat informatike (200)
Veglat e vizatuara (300)
Fjalori i termeve të huaja (400)


  1. Pasqyra e proceseve
  2. Proceset
  1. Paranjohuri
  2. Fillet
  3. Praktika
  1. Sipër teksti
  2. Shprehje në lidhje me "Hypertext"
  • C++ - (dalje nga përmbedhja)

HTML (420)
Amza në gjuhen shqipe (500)
Mjeshtri thotë ... (1000)

Interneti allashqiptarçe
< Fjalori i termeve të huaja