Jump to content

Interneti allashqiptarçe/200

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Interneti allashqiptarçe

Shkalla
Paranjohuri
Hyrje (000)

Veglat elektronike (100)
Veglat informatike (200)Veglat e vizatuara (300)
Fjalori i termeve të huaja (400)
HTML (420)
Amza në gjuhen shqipe (500)
Mjeshtri thotë ... (1000)


Interneti allashqiptarçe
< Veglat informatike - programet për kyçje >Veglat informatike janë udhëzime të krijuara nga komadat ndalo dhe fillo sipas një programi në një planë që regjistrohen mekanisht në veglat elektronike të cilat i zbatojnë informatat mekanike ashtu që akivzohet dhe mbahet aktiv rrjeti shtëpiake

Këto vegla regjistrohen mekanisht në plane (në formë diksu apo forma tjera) bartëse dhe quhen SOFTWARE një kombinim i dy fjalëve angleze. SOFT për fjalën shqipe BUT dhe fjalës tjetër WARE për fjalët shqipe MALLËRA, PRODUKTE me kuptimin shërbim me një pako informatash të regjistruara në pjesë elekronike. Kështu ka qenë e paramenduar por me kalimin e kohës kjo fjalë ka filluar të flitet edhe për inçizimin e informatave nga një vegël elektronike në tjeten.

Këto vega kanë ardhur në shtëpit tona si risi e kohës më të re, kjo magji ka shkaktuar efekte të ngjashme si me televizorin: "i kanë zvoglu njerzit dhe i kanë fut në televizor". Po si është bërë ky zvoglim?

/201 Simbolet e dukshme për shfletuesin (lexuesin)- intepretues i dorës së dytë i gjuhës së makinës - që përdorni

< 199
faqe
- 200 -

201 >