Jump to content

Interneti allashqiptarçe/500

Nga Wikibooks
Jeni duke lexuar pjesë nga libri në punim e sipër:
Interneti allashqiptarçe

Shkalla
Paranjohuri
Hyrje (000)

Veglat elektronike (100)
Veglat informatike (200)
Veglat e vizatuara (300)
Fjalori i termeve të huaja (400)
HTML (420)
Amza në gjuhen shqipe (500)Mjeshtri thotë ... (1000)

Amza elektronike në gjuhen shqipe janë adresa të qendrave të fletëve të shkruara e të lidhura për një fletë qendrore.

Deri më tani nuk kamë hasur në ndonjë ligj që vije nga trojet shqiptare i cili bënë përkufizimin e përgjegjësisë mbi të dhënat e paraqitura në regjistra të amzave. Është fjala për ligjin e prezantimit të adresave të postës elektronike. Me siguri që amzat shtetrore, zbatojnë të njëjtat ligje sikurse për publikimin e numrave të telefonit të zyrave, por kjo nuk do të thotë që edhe amzat tjera i përmbahen vetvetiu kësaj rregulle.

Kështu që kur të i drejtoheni ndonjë zyre (elektronike) me E-postë ato duhet të ju kthejnë përgjigjen po si të ju kishit drejtuar me gojë apo me shkrim në letrat e postës së zakonshme.

Lista e më poshtme japin disa adresa të tilla të cilat sipas lëmisë ja vlen të shikohen.

Amzat e tilla janë dinamike, d.m.th sot është nesër nuk është. Për këtë shënimet në këtë listë mund të mos jenë aktuale.

Me qëllim të ngritjes së nivelit të këtyre amzave për disa nga to edhe kamë shkruar disa rreshta duke u bazuar në mësimet dhe përvojat e mia rreth ndërtimit të amzave. Sipas këtyre mësimeve, amza eksiton me qëllime të caktuara dhe i dedikohet një segmenti (grupi, shtrese) të veçantë të shoqëri. Deri në vitin 2008 amzat e shkruara në gjuhen shqipe dhe të paraqitura në internet kryesisht e huqin segmentin e tyre. Disa nga panjohurit e disa nga mungesa materiale shndërrohen në reklamues të amzave e produkteve të huaj (siç është kjo këtu). Si do që të jetë më poshtë do të gjeni adresa të amzave që ja vlen ose janë të nevojshme të shikohen nga këndvështrimi allashqiptarçe.

Në rreshtat e shkruara do të gjeni disa shprehje nga jeta e përditëshme. Hiarkia e përdorur është Amza, Porta, Dera dhe së fundi vije Regjistri. Ku amza është adresa bazë, porta është adresë e nivelit të parë, dera adresë e nivelit të dytë dhe regjistri adresa e fundit d.m.th fleta që prezentohet pra nuk shërben si vitrinë apo dollap. Kjo në fushën e adresave të shfletuesit duhej të dukej:

http://amza/porta/dera/regjistri


Amza në gjuhen shqipe


Institucione shtetrore
Institucione shtetrore lokale
Arsim, shkencë dhe edukat
Organizata
Komerciale
Argëtuese
Informuese
Fetare
Personale
Gazeta, Radio, TV
Përmbajtje shqip
Rrjedha në internet
Produksioni