Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/j

Nga Wikibooks

jo[redakto]

jo i saktë[redakto]

Në logjikën matematike gjykimi (dëftimi, thënia) merret për koncept themelor i cili në aspektin e saktësisë (vërtetësisë) i nënshtrohet ligjit të përjashtimit të së tretës dhe ka vetëm njërën prej dy vlerave: është i saktë (i vërtetë) ose është jo i saktë (jo i vërtetë). Kështu, p. sh.:"Katrori është paralelogram"; 2 > - 7; 1023; 5{0, 1, 2, ..., 9};janë gjykime të sakta, ndërkaq:"Diagonalja e katrorit është më e vogël se brinja e tij"; 1, 5; 3; (a + 1)2(a + 2) + 1janë gjykime jo të sakta.

jo i vërtetë[redakto]

Shiko #jo i saktë