Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/l

Nga Wikibooks

lidhëza logjike[redakto]

ligjit të përjashtimit të së tretës[redakto]

  • Në logjikën matematike gjykimi (dëftimi, thënia) merret për koncept themelor i cili në aspektin e saktësisë (vërtetësisë) i nënshtrohet ligjit të përjashtimit të së tretës dhe ka vetëm njërën prej dy vlerave: është i saktë (i vërtetë) ose është jo i saktë (jo i vërtetë). Kështu, p. sh.:"Katrori është paralelogram";; ;  ; janë gjykime të sakta, ndërkaq:"Diagonalja e katrorit është më e vogël se brinja e tij";  ;  ; janë gjykime jo të sakta.

ligj i negacionit të dyfishtë[redakto]

Kjo formulë shpreh të ashtuquajturën ligj i negacionit të dyfishtë.:

ligj i idempotencës[redakto]

  • ligji i idempotencës:

ligj i komutacionit[redakto]

  • ligji i komutacionit: