Jump to content

Hipi Zhdripi i Matematikës/d

Nga Wikibooks

dëftimi[redakto]

Në logjikën matematike gjykimi (dëftimi, thënia) merret për koncept themelor i cili në aspektin e saktësisë (vërtetësisë) i nënshtrohet ligjit të përjashtimit të së tretës dhe ka vetëm njërën prej dy vlerave: është i saktë (i vërtetë) ose është jo i saktë (jo i vërtetë). Kështu, p. sh.:"Katrori është paralelogram";; ;  ; janë gjykime të sakta, ndërkaq:"Diagonalja e katrorit është më e vogël se brinja e tij";  ;  ; janë gjykime jo të sakta.

disjunkston[redakto]

  • Kur gjykimi përbërë formohet prej dy gjykimeve çfarëdo me ndihëmen e lidhëzës „ose" thuhet se ajo lidhëz përcakton veprimin logjik që quhet disjunkston [1]. Mirëpo, në gjuhën e zakonshme lidhëzja "ose" i ka dy kuptime - kuptimin inkluziv dhe atë eksluziv - , andaj duhet dalluar dy raste të posaçme të disjunksionit - disjunksionin e thjeshtë (zakonshëm, inkluziv) dhe disjunksionin ekskluziv (rigoroz) .

disjunctio[redakto]

Nga fjala latine disjunctio - veçimi, ndarja. Shiko:#disjunkston

  1. Nga fjala latine disjunctio - veçimi, ndarja.