Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/XV: Pushteti përfundimtar për Interpretim

Nga Wikibooks
<< 7. Implementimi II >>

< Neni XV
Pushteti përfundimtar për Interpretim
>

PARAGRAFI :

.[redakto]

1.Sipas paragrafit 2, KFOR-i autoritet final për interpretimin e këtij Kapitulli dhe përcaktimet e tij janë juridikisht të obligueshme për të gjitha Palët dhe personat.

Paragrafi 2[redakto]

2. CIM-i është autoritet final sa i përket interpretimit të funksioneve të tij në këtë Kapitull (rregullimin e rojeve kufitare të Armatës Jugosllave sipas nenit II, paragrafit; funkcionet që kanë të bëjnë me MUP-in sipas Nenit VI) dhe përcaktimet e tij janë juridikisht të obligueshme për të gjitha Palët dhe përsonat.