Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/XIV: Lajmërimi i komandave ushtarake