Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/XVI: Hyrja në fuqi dhe dita K