Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/XIII: Bashkëpunimi

Nga Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
<< 7. Implementimi II >>

< Neni XIII
Bashkëpunimi
>

PARAGRAFI :

Palët do të bashkpunojnë plotësisht me te¨gjitha entitetet e angazhuara në implementimin e kësaj zgjedhje, siç është shpjeguar në Marrëveshjen Kuadër (themelore), apo ndryshe siç janë autorizuar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë Tribunalin Ndërkombëtar të Krimeve për Jugosllavinë e kaluar.