Dokumenti i Rambujesë/Kap5 Implementimi I/V: Pushteti për Interpretim

Nga Wikibooks
<< 5. Implementimi I >>

< Neni V
Pushteti për Interpretim
>

PARAGRAFI :

CIM do të jetë autoritet final në fushëveprim lidhur me interpretimin e aspektit civil të kësaj Marrëveshjeje dhe palët pajtohen t’i nënshtrohën këtyre vendimeve si juridikisht të obligueshme për të gjitha palët dhe përsonat.