Dokumenti i Rambujesë/Kap3 Zgjedhjet/I: Kushtet e zgjedhjeve

Nga Wikibooks
<< 3. Zgjedhjet >>

< Neni I
Kushtet e zgjedhjeve
>

PARAGRAFI :

Të përgjithshme[redakto]

1. Palët do të sigurojnë kushte dhe të drejta, e që përfshijnë pa kufizime.

  • (a). lirinë e qarkullimit për të gjithë qytetarët;
  • (b) një ambient të hapur dhe të lirë politik;
  • (c) një ambient tëreqës për kthimin e personave të zhvendosur;
  • (d) një ambient të sigurt që siguron lirinë e tubimit, mbledhjes dhe shprehjes;
  • (e) një kornizë juridike të rregullave dhe rregullativave që përputhët me zotimet e OSBE-së e që do të zbatohet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç parasheh Neni III, e që përfaqëson popullsinë e Kosovës nga aspekti i bashkësive nacionale dhe partive politike; dhe
  • (f) mediat e lira, efektivisht tëhapura ndaj të gjithë partive të regjistruara politike dhe kandidatëve dhe në dispozicion të votuesve në të gjithë Kosovën.

.[redakto]

2. palët e kërkojnë OSBE-së, që të vërtetojë se në ç’kohë mund të jenë efektive zgjedhjet në rrethanatë aktuale në Kosovë, si dhe tu ofrojnë ndihmë Palëve për të krijuar kushte për zgjedhje të drejta dhe të lira.

.[redakto]

3. Palët do të respektojnë në tërësi paragrafët 7 dhe 8 të Dokumentit të OSBE-së nga Kopenhaga, që i është bashkangjitur këtij aneksi.