Dokumenti i Rambujesë/Kap2 SPB dhe SPC/IX: Autorizimi Final mbi Interpretim