Dokumenti i Rambujesë/Kap2 SPB dhe SPC/VIII: Administrimi i drejtorisë

Nga Wikibooks
<< 2. Sigurimi Publik Policor dhe Civil >>

< Neni VIII
Administrimi i drejtorisë
>

PARAGRAFI :

Juridiksioni Penal[redakto]

1. Juridiksioni Penal mbi Përsonat e Arrestuar brenda Kosovës

  • (a) Përveç në pajtim me Nenin V dhe me nënparagrafin (b) të këtij paragrafi, çdo individ që është arrestuar në Kosovë bie në juridiksionin e gjyqeve të Kosovës.
  • (b) Çdo njeri i arrestuar në Kosovë, në pajtim me ligjet dhe me këtë marrëveshje, nga policia doganore apo kufitare, do të jetë nën juridiksionin e gjyqeve të RFJ-së. Nëse nuk egzistonë gjyq përkatës i RFJ-së që ta dëgjojë rastin, gjyqet e Kosovës do të kenë juridiksion

Persekutimi i Krimeve[redakto]

2. Persekutimi i Krimeve:

  • (a) NPJ-ja, në konsultim me CIM-in , do të ketë të drejtën e emërimit dhe shkarkimit të Shef-Prokurorit (prokurorit kryesor)
  • (b) MI-ja do të jetë e autorizuar që të vëzhgojë, shiqojë, inspektojë, dhe kur është e nevojshme, dirigjoj punët e Zyrës së Prokurorit, dhe të përsonelit të saj.