"Vëzhgime Iliro-Shqiptare" Përpilue prej: Dr.Ludwig von Thalloczy

Nga Wikibooks
Paraqitje
Parathânë
Kap. I Shqipnija në të kalueme, Dr. Konstantin Jireçek-ut: ''Albanien in der Vergangenhei'', 63-93
Shënime të Përkthyesit mbi kapitullin e I
Kap. II Historija parake e ilirvet në qarkun e Bosnes; Dr. Ludwig v. Thallóczy: ''Die Urgeschichte des Illyrertums auf dem Gebiete Bosniens'', 3-38
Kap. III Kruja e qarku i saj bërthâmë e Shqipnís mesjetore; Dr. Ludwig v. Thallóczy und Dr. Konstantin Jireèek: ''Zwei Urkunden aus Nordalbanien'', 125-151
Kap. IV Pozita e e kaluemja e qytetit të Durrsit në Shqipní; Dr. Konstantin Jireçek: ''Die Lage und Vergangenheit der Stadt Durazzo in Albanien'', 152-167
Kap. V Shkodra e krahina e saj në Mesjetë; Dr. Konstantin Jireçek: ''Skutari und sein Gebiet im Mittelalter'', 94-124
Kap. VI Vlora në Mesjetë; Dr. Konstantin Jireçek: ''Valona im Mittelalter'', 168-187
Kap. VII Shqipnía mesjetore; Dr. Milan v. Sufflay: ''Das mittelalterliche Albanien'', 282-287
Kap. VIII Kufijt e Shqipnís në Mesjetë; Dr. Milan v. Sufflay: ''Die Grenzen Albaniens im Mittelalter'', 288-293
Kap. IX Gjêndja Kishtare e Shqipnís paratyrke; Dr. Milan v. Sufflay: ''Die Kirchenzustände im vortürkischen Albanien'', 188-281
Kap. X Kontribute së mbrêndshme të Shqipnís në QV. XIX; Theodor Ippen: ''Beiträge zur inneren Geschichte Albaniens im XIX Jahrhundert'', 342-385
Kap. XI Djaspora shqiptare; Dr. Ludwig v. Thallòczy: ''Die albanische Diaspora'', 299-341
Fjalorth neologjizmash, fjalësh e ligjiresash të rralla të përdoruna në këtë vepër (përkthyesi Mustafa Kruja)
Diftues i emnavet e veçorë