Në përgjithësi për gjuhën HTML

Nga Wikibooks

HTML, Hypertext Markup Language

Kjo pjesë e përbajtjës është një përkthim i përshtatur për personat që kanë qëllim apo nevojë, që me ndihmen e personave të tretë të krijojnë faqe interneti. Në fletat pasuese të kësaj pjese do të gjeni edhe shprehje që nuk mund të thuhet se janë allashqiptarçe. Ato shprehje shërbejnë si urë lidhëse në mes zvillueve dhe përdoruesve të internetit. Për të kuptuar më mirë përmbajtjen është e udhës të leohet edhe pjesët Sipër teksti si dhe herë pas here të shikoni pjesën në punim e sipër Fjalori i termeve të huaja

 1. Në përgjithësi
 1. Elementet dhe shprehja "Tag"
 2. Hijesimi i elementeve
 3. Atributet e tagëve
 4. Parësi i HTML-së
 1. Skela e një regjistri HTML
 2. Skela e një regjistri XHTML
 3. Deklarimi i tipit të dokumentit
 1. Në përgjithësi për shenjat në HTML
 2. Germat e veçuara të shqipes
 3. Shenja e monedhës Euro në HTML
 4. Shenjat vetjake të gjuhës HTML
 1. Në përgjithësi për ngjyrat në HTML
 2. Të dhënat RGB për ngjyrat
 3. Emrat për 16 ngjyrat themelore
 4. Emrat e ngjyrave te "Netscape"
 1. Në përgjithësi për dëftimet në HTML
 2. Dëftimi i plotë URI
 3. Dëftimi absolut i brendëshëm, relativ me bazën URI
 4. Dëftimi relativ i brendëshëm, relativ me bazën URI
 1. Hapësirat e padukshme për interpretim
 2. Fjala e autorit
 1. Emrat sipas makinës shërbyese
 2. Emrat sipas përputhshmërisë
 3. Prapashtesat e regjistrave
 4. Emrat "default" sipas shërbyesit
 1. Shpartallimi i përmbajtjes dhe shpërndarja e informacioneve
 2. Organizimi i projektit, i amzës dhe i fletëve
 1. Njohuri të përgjithshme
 2. Kujdes, regjistrat intepretohen
 3. Kujdes, regjistrat shfaqen
 4. Kujdes nga tjetërsimi i elementeve
 5. Kujdes me dëftimet e rrejshme
 6. Përdorimi me vend i vizatimeve