Jump to content

Dokumenti i Rambujesë/Kap7 Implementimi II/III: Rirreshtimi, Tërheqja dhe Demilitarizimi i Forcave

Nga Wikibooks
<< 7. Implementimi II >>

< Neni III
Rirreshtimi, Tërheqja dhe Demilitarizimi i Forcave
>

PARAGRAFI :

Në mënyrë që të dezangazhojë forcat e veta dhe t’i ikin çfarëdo konflikti të mëtejmë, menjëherë, posa të fillojë EIF, do të fillojnë që t’i rreshtojnë, tërheqin, apo demilitarizojnë forcat e veta në pajtim me nenet IV,V dhe Vi.