Jump to content

Pepili/1200 tekste këngësh shqipe të muzikës popullore dhe argëtuese

Nga Wikibooks1200 TEKSTE KËNGËSH SHQIPE TË MUZIKËS POPULLORE DHE ARGËTUESE
nga
autori i përmbledhjes
Xhevdet BYTYÇI
redaktor
Hasan ARLLATI
Gjakovë, gusht 2006
BOTIMI I PËRMBLEDHJES ËSHTË MUNDËSUAR NGA MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTEVE TË KOSOVËS
Libri është përgatitur për shtyp dhe shtypur në SHTYPSHKRONJËN “L I T O G R A F I A” në Gjakovë;
Kopertinen e origjinalit e ka bërë Art KUPA ndërsa realizimin kompjuterik të origjinalit e ka bërë Fitim I. HALILI;
Për "sq.Wikboocks" nga http://www.rapsodet.com mori dhe e përshtati Përdoruesi:Hipi Zhdripi në moton :
"Shka t´bohet, bohet me shqiptar"

Ky PEPiL shërben për informim sipërfaqësor për vetë librin e shtypur dhe për kulturën e këngës shqipe. Pjestë e nxijerura janë bërë në frymën e gjithë puntorëve që kanë kontribuar në përpilimin dhe botimin e librit.
Amin

Përmbajtia e regjistrit
Titulli ......... faqe
Në vend të parathënies, dy fjalë të autorit
... ... ... 1
Betimi mbi Flamurin
... ... ... 5
K Ë N G Ë P O P U L L O R E
Gjakovare
... ... ... 6
Të Shqipërisë së Mesme
... ... ... 9
Shkodrane
... ... ... 14
Trimërie
... ... ... 22
Të Shqipërisë së Jugut
... ... ... 24
Kosovare
... ... ... 25
Kompozime të reja popullore
... ... ... 25
Dasmash
... ... ... 27
Të ndryshme
... ... ... 30
Fjalori
... ... ... 37
Literaturë
... ... ... 46

Përshkakë të përdorimit të teksteve të këngëve të nxijerura nga libri në tregë, edhe në libra tjerë, këto tekste janë futur në stampa. Keni parasysh që kjo është një kopje e një pjese dhe as se si nuk i afrohet librit të shtypur.