Përdoruesi:Hipi Zhdripi/shkresa për punë

Nga Wikibooks
  • /1 - Bised, Leka, Feja
  • /2 - Figura të rëndësishme për mua
  • /3 - Matematika I dhe II
  • /4 - Përkufizime, teorema, ligje nga matematika
  • /5