Hipi Zhdripi i Matematikës/10

Nga Wikibooks

Fig.1 paraleliteti

Fig.2 propercionaliteti

Afine (nga lainishtja "affinis" në kuptimin "përskajt"): nëpërmjet një pasqyrimi afinë, paqyrime të ndërlidhura nërmjet veti, fisnore.

Pasqyrimi afinë (Aifiteti) është një pasqyrim i kthyeshëm i rrafshit në vetë vete, i cili i mbetet besnik drejtëzave. Kjo d.m.th gjatë pasqyrimit afin, drejtëzat pasqyrohen përsëri në drejtëza. Dy figura (Nën-bashkësi të rrafshit) quhen afine (ndërmjet veti) nëse mund të pasqyrohen drejtëzat e tyre si u cekë më lartë, pra nëse është i mundëshëm pasqyrimi afin i tyre.

Pasqyrimi afinë, është besnik ndaj paraleleve, d.m.th një çift i drejtëzave paralele pasqrohet në një çift tjetër të drejtëzave paralele. (Fig. 1)

Pasqyrimi afinë, është pikë proporcional, d.m.th nëse pika X e pretë drejtëzen AB në proporcion u:v, atëherë edhe pika e pasqyruar, X' do të presë drejtëzen e pasqyruar A'B' në proporcionet u:v. {Fig.2}

Shembull 1: (A21d)


...në punim e sipër...


< 9
faqe
- 10 -

11 >